Uncategorized

4 סוגי הלוואות: הסבר על סוגי הלוואות והחזרים של הלוואה

בכניסה לשוק ההלוואות נחשף הלווה המתחיל למגוון מונחים חדשים. מעוניינים לקחת הלוואה? לסוג ההלוואה אותו תיקחו השלכות מרחיקות לכת על גובה ההחזר החודשי, גובה הריבית ומשך זמן ההחזר. לעיתים בבחירת סוג ההלוואה הנכונה תוכלו לחסוך סכומי כסף גבוהים. כאן במאמר ישיבו לנו מומחי אתר הכסף על שאלתם של רבים: מהם סוגי ההלוואות הזמינות ללווים ומה המשמעות של כל הלוואה. מתכוננים לקחת הלוואה? קריאה חובה.

ההלוואות השונות וחישוב ההחזר

חישוב החזר הלוואות כולל את סוג ההלוואה אותה לקח הלווה ופריסת התשלומים. בתחום ההלוואות 4 לוחות סילוקין נפוצים מאוד להחזר שחשוב להכיר. להלן רשימת סוגי ההלוואות המוכרות:

  • לוח שפיצר
  • קרן שווה
  • גרייס
  • בלון

סוגי ההלוואות ומה השפעתן עליכם כלווים

לוח שפיצר

על פי לוח שפיצר, החזר המשכנתא החודשי קבוע לאורך תקופת ההלוואה, זהו לוח הסילוקין המקובל ביותר לשימוש בקרב הנוטלים הלוואות משכנתא. בהלוואות על פי לוח שפיצר הצמודות למדד או למט"ח, לסכום ההחזר הקבוע יצטרפו החזרים על הפרשי שער/הצמדה.

קרן שווה

בשיטת חישוב החזר קרן שווה, סכום ההחזר מדי חודש הולך ופוחת עד להשלמת החזר ההלוואה. סכום הקרן להחזר נשאר קבוע לאורך תקופת חיי ההלוואה ואילו החזר הריבית יורד ככל שעובר הזמן, כך חלה ירידה בגובה ההחזר החודשי עם השנים. גם כאן, בהצמדה למדד או למט"ח, להחזר הבסיס יתווספו הפרשי הצמדה/שער.

גרייס

לוחות הסילוקין של שפיצר וקרן שווה מאפשרים שילוב של תקופה לדחיית ההחזרים הנקבעת מראש. תקופה זו מכונה תקופת גרייס (החזר חודשי מופחת).

בשיטת גרייס קיימות 2 אפשרויות להחזר מופחת:

  1. החזר מופחת חלקי – בשיטה זו יעביר הלווה תשלום על חשבון הריבית וידחה את תשלום הקרן לזמן שלאחר גמר תקופת הגרייס.
  2. החזר מופחת מלא – בשיטה זו יידחו תשלומי המשכנתא המלאים (על חשבון הקרן והריבית גם יחד) לאחר תקופת הגרייס, אז יעביר הלווה תשלומי קרן, ריבית, ריבית שנצברה והפרשי הצמדה/שער במידה ונצברו.

בלון

החזרי הלוואה בשיטת הבלון נחלקים ל-2: החזר בלון חלקי והחזר בלון מלא:

  • החזר בלון חלקי – שיטת החזר זו מאפשרת ללווה לשלם מדי חודש ריבית והפרשי מדד/שער במידה וקיימים. רק בהחזר האחרון של תשלומי ההלוואה ישולם מלוא הסכום להחזר הכולל קרן, ריבית והפרשים.
  • החזר בלון מלא – החזר בפעימה יחיה של כל סכום ההלוואה כולל קרן, ריבית שנצברה לאורך תקופת ההלוואה והפרשי הצמדה/שער בהלוואות הצמודות למדד או למט"ח.

החשיבות בייעוץ לקראת לקיחת הלוואה מכל סוג

אם קראם היטב את המידע על סוגי הלוואות כפי שהוצג לעיל אתם וודאי מבינים כי לכל סוג הלוואה יתרונות וחסרונות שאותם יש לקחת בחשבון לקראת ביצוע החלטה. לא ניתן להחליט באופן שרירותי מהי ההלוואה הטובה ביורת כיוון שלכל לווה צרכים ותנאי הלוואה שונים כך שיש להתאים לו הלוואה ספציפית מדויקת. ההמלצה היא לפנות למומחים בתחום ההלוואות לקבלת מידע אמין לגבי סוג ההלוואה האופטימלית עבורכם למזעור תשלום הריבית ומשך זמן החזר ההלוואה.

סוגי הלוואות – סיכום

חשוב מאוד להבין לקראת מה אתם הולכים לקראת לקיחת הלוואה ולבדוק שלוח הסילוקין מתאים ליכולות ההחזר שלכם בהתאם לזמן הפירעון, נוסף על בדיקת מקסום תנאי ההלוואה בהתאם לצרכים שלכם כלווים. יש לכם שאלות נוספות? מומחי אתר הכסף ישמחו להעניק לכם ייעוץ מקצועי בנוגע להלוואה המדויקת והמשתלמת ביותר עבורכם שתאפשר לכם למצות את מלוא הפוטנציאל הכלכלי שלה ללא כל הפסד.

תוכן עניינים