Uncategorized

מה זה קרנות נאמנות? הסבר למשקיעים מתחילים

קרן נאמנות היא נכס פיננסי פופולרי להשקעה בשוק ההון הישראלי. הסיבה לכך טמונה במספר יתרונות משמעותיים כמו נזילות, מבנה נאמנות בטיחותי, עלות נמוכה ועוד.

קרנות הנאמנות נחלקות לקרנות נאמנות רגילות וקרנות סל. במאמר זה נדבר על קרנות הנאמנות הרגילות, נחקור הגדרות ומאפיינים וניתן מידע לגבי יתרונות השקעה בתחום.

משקיעים מתחילים? אתר הכסף מנגיש לכם מידע קצר יעיל ותמציתי על מה זה קרן נאמנות שייתן לכם אינדיקציה לגבי אחד ממכשירי ההשקעה הנפוצים בישראל.

מהן קרנות נאמנות?

שאלתם מה זה קרנות נאמנות? אנחנו עונים: קרנות נאמנות הם מכשירים פיננסיים מתקדמים המבוססים על השקעה משותפת. בתחום זה כל משקיע מחזיק ביחידה או במספר יחידות בקרן הכוללת לצורך הפקת רווחים מניירות ערך שונים. ניירות הערך של הקרן עשויים להיות מגוונים מאוד מבחינת הסקטור והסיווג שלהן. 

קרנות נאמנות נחלקות לקרנות מחקות (מדמות נכס בסיס) ולשאר הקרנות שמנוהלות אקטיבית על ידי מנהלי הכספים.

ביצועי קרנות נאמנות יהיו משופעים מהבחירות הספציפיות הנעשות על ידי מנהלי הכספים תחת הגבלות המנדט.

הקרנות תנוהלנה רגולטורית על ידי מנהל הקרן ותפעלנה לפי הסכם נאמנות המפורסם בתשקיף. 

איך מושקעים הכספים בקרן?

כספי הקרן נמצאים בנאמנות אצל הנאמן ומושקעים לפי מדיניות ההשקעה שנקבעה מראש ומשתנה מעת לעת לאחר יידוע חברי הקרן המשקיעים בה. מדיניות ההשקעות תיושם על ידי מנהל ההשקעות של הקרן (שאינו בהכרח מאייש את מקום מנהל הקרן).

יחידות בקרן נאמנות

כל קרן נאמנות מורכבת מיחידות. כל יחידה מקנה למשקיע זכויות בקרן. קיימות קרנות סגורות שכמות היחידות בהן מוגבלת, לעומת קרנות פתוחות (רוב קרנות הנאמנות) בהן קיימת דינמיות במספר היחידות לפי רמת גיוס הכספים ולפי פדיון הכספים בקרן.

מיסוי קרנות נאמנות

השקעה בקרנות נאמנות כוללת השקעה בקרן פטורה או בקרן חייבת במס.

  • קרן פטורה ממס תחייב את המשקיעים במס רק במשיכת הכספים על רווחים אותם הפיקו.
  • קרן חייבת במס תשלם בעצמה את המס ולכן המשקיעים יהיו פטורים מתשלום מס עצמאי על רווחים.

בהשקעה בקרן פטורה נדחה תשלום המס עד לזמן הפדיון מה שמאפשר צבירת רווחים על פעולות קנייה ומכירה ללא תשלום מס. דחיית המס האפקטיבי על הפעולות מתאפשרת עד למועד הפדיון מה שמייצר את אפקט הריבית דריבית.

קרנות נאמנות – יתרונות

  • מגוון קטגוריות השקעה – קרנות נאמנות כוללות אפשרויות השקעה רבות: חיקוי מדדים ותשואות, הדמיית תיק השקעות לפי אחוזי אג"ח או מניות, הכוונה לסקטורים שונים והצמדה למדד המחירים, למט"ח ועוד. המגוון הגדול הופך את ההשקעה לבטוחה ובעלת פוטנציאל תשואה גבוה.
  • מבנה נאמנות בטוח – הכסף בקרנות נאמנות נמצא בידי נאמן, מה שמנטרל את הסיכון לחדלות פירעון מצד מנהל ההשקעות בקרן. מבנה הנאמנות המחלק בין מנהל ההשקעות לנאמן המחזיק בכספים מהווה חלק מרגולציה המאפשרת תהליכי השקעה תקינים ובטוחים.
  • עלות השקעה נמוכה באופן יחסי – רוב העלות כוללת דמי ניהול שנתיים בלבד. נוסף על כך, מנהל ההשקעות משלם לשוק עמלות נמוכות ביותר (0.01%) מה שמאפשר לו לפעול במהירות ולקבל החלטות נכונות כשהוא מרוכז ביתרונות ביצוע פעולות ההשקעה ולא בעלות העמלה.
  • נזילות – הרכישה והמכירה של יחידות הקרנות אינה תלויה ברמת ההיצע והביקוש כך שניתנת אפשרות לביצוע כל בקשה במחיר האחיד שייקבע עבור הקרן באותו יום.
  • גמישות בכמות היחידות לרכישה – ניתן לרכוש כמות גבוהה מאוד של יחידות בקרן מה שמציע פיזור סיכונים אופטימלי למשקיע.

לסיכום, קרנות השתלמות מהוות נכס פיננסי פופולרי משתלם על פי יתרונות שונים אותם ניתן לנצל לצורך השקעה בעלת פוטנציאל תשואה גבוה בעלות נמוכה יחסית. השקעה בקרנות נאמנות מתאימה למעוניינים להיחשף לקטגוריות רבות של נכסים ולנצל את כשרונו של מנהל כספים המוכר כאמין ומוכשר בתחומו.

תוכן עניינים